Skip to main content
| | STIPE VULETIĆ

Mandarina i Dolina Neretve

Pojam mandarine danas izravno povezujemo s lokalitetom Doline Neretve, tako da je brand mandarine poznatiji i prepoznatljiviji od same Doline. Površine pod kojima se nalaze mandarine u Neretvi procjenjuju se na oko 1500 ha (s usporenom tendencijom rasta), a broj stabala se kreće oko 2,5 milijuna komada. Urod mandarine poslijednjih berbi doseže svoj maksimum tako da ovogodišnje neslužbene procjene govore o 80 000 tona, a projekcija idućih berbi odlazi do plafona od 100 000 tona.
Mandarina (lat. Citrus reticulata) je biljka iz porodice Rutaceae, a pripada rodu Citrusa. Zbog osjetljivosti na hladnoću najbolje uspijeva u suptropskim krajevima. Dolina Neretve ima odlične uvjete za plantažni uzgoj mandarine, ali opasnost od jake zime uvijek je prisutna zbog otvorenosti lokaliteta Doline Neretve hladnom zraku koji zimi dolazi iz susjedne Hercegovine. Tako su zabilježene godine kada su jake zime desetkovale ili potpuno uništile nasade mandarina na pojedinim lokalitetima. Potrebno je za napomenuti kako je Dolina Neretve najsjevernija točka (većeg plantažnog) uzgoja mandarine u Europi (točno 43° sjeverno od ekvatora).
Najrasprostranjenija sorta u Dolini Neretve je sorta Unšiu (Unshiu, Satsuma), sortna grupa japanskih mandarina. Osim sorte Unshiu owari, koja sazrijeva u listopadu i studenom mjesecu, postoji još cijeli niz sorti; od najranijih Zorice i Ichumare, preko Okitsu i Kawano Wase do kasne sorte Kuno. U nešto manjem obujmu uzgajaju se i klementine koje su manje otporne na hladnoću, kasnije sazrijevaju (studeni i prosinac), a plodovi su joj slađi i ukusniji od sorte Unshiu.
Od ostalih agruma u Dolini Neretve je zasađen i manje značajan broj limuna, naranača i grejpfruta, dok se u zadnje vrijeme pojavljuju i brojne druge (“egzotične”) vrste agruma kao što su kineska naranča ili kumkvat, crvena naranča, tangerina i dr.

Agrumi i ekstremna zima

O sortama mandarina

Kivi ili Aktinidija